intertrader.com

1

Personal details

2

Your address

3

Trading experience

4

Economic details
Bằng cách hoàn thành những câu hỏi này, bạn có thể cho chúng tôi biết cách tốt nhất để liên lạc với bạn.
'I want to receive marketing promotions and special offers from InterTrader by SMS/email?'Bằng cách chọn "Bắt đầu Ứng dụng", bạn xác nhận bạn trên 18 tuổi

Please review our privacy notice and cookies statement
At InterTrader we value your privacy and never provide your information to third parties for marketing purposes. You can always opt out of or back into to, each contact method at any time.

Email us
support@intertrader.com

Call us
+44 203364 5187

Hợp đồng giao dịch tài chính Spread Trading và CFD sử dụng đòn bẩy nên mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể hoạt động mang lại cả lợi thế và bất lợi cho bạn. CFDs có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư và bạn có thể thua lỗ toàn bộ số vốn đầu tư của mình. Trước khi quyết định giao dịch, bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết.

InterTrader là tên giao dịch của công ty InterTrader Limited, sở hữu bởi tập đoàn GVC Holdings PLC. InterTrader Limited được cấp phép và hoạt động theo quy định bởi Gibraltar Financial Services Commission và Financial Conduct Authority (FCA) Vương Quốc Anh, số giấy phép 597312. Địa chị đăng ký: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltarr.